مکالمه آسان زبان انگلیسی با متد فراشناخت
مهندس صالحانی
هر زمانی در هرمکانی که باشید از طریق آدرس http://lms.darsbdars.ir
مهمترین ویژگی ما ۱- به شما یاد می دهیم چگونه یاد بگیرید ۲- ابتدا در زمانی کوتاه ۲۰ درصد مطالبی که شما رو به ۸۰ درصد نتیجه می رساند گفته می شود ۳- با انجام چند پروژه به نتیجه ۱۰۰ درصد خواهید رسید ۴- در صورت تمایل به عنوان همکار با ما در انجام پروژه ها مشارکت می کنید
شماره تماس تایید شده :0938xxx6157 (نمایش کامل)
پلاک های مشابه
کارگاه مهارت حرفه ای مطالعه با متد فراشناخت
هر زمانی در هرمکانی که باشید از طریق آدرس http://lms.darsbdars.ir
کلاس آنلاین برنامه نویسی حرفه ای
هر زمانی در هرمکانی که باشید از طریق آدرس http://lms.darsbdars.ir
لایک